Προξενεία

Προξενείο Κροατίας - Βίκτωρος Ουγκώ 14, τηλ. 2310 548203